לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

705

בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

זקן נשא ילדה ובשעת החופה הוזמנו המחותנים לברך את החתן ואת הכלה. היה שם מחותן ליצן, הניח ידיו על ראשה של הכלה ובירך אותה:

"פרו ורבו"...

חזר והניח ידיו על ראשו של החתן וסיים:

"ומילאו את הארץ"[1]...

בראשית א, כח.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם