לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

702

בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

זקן נתאלמן ומיד נשא בתולה. ליגלגו עליו:

מחר יהיה עפר לחמך, ועדיין לא תש יצר הרע בלבך?

החזיר הזקן:

מה טעם כוהן הדיוט אסור בגרושה? – משום שהקדוש ברוך-הוא אוהבו וחושש לו, שמא יפול בידי קנתרנית, שלא היו לבעלה חיים עמה. ומה טעם כוהן גדול אסור גם באלמנה ואינו נושא אלא בתולה? – משום שהקדוש ברוך-הוא אוהבו עוד יותר וחושש לו, שמא יפול בידי קטלנית, שבעוונה מת בעלה. ומעיד אני עלי שמים וארץ, שאני אוהב את עצמי לא פחות משהקדוש ברוך-הוא אוהב לכוהן הדיוט וכוהן גדול...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם