לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

70

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

מלוה היה בבוברויסק ורבי יוסי שמו. ורגיל היה רבי יוסי להלוות כספו בריבית קצוצה גם ליום אחד ולשני ימים. ומחשב היה מקצת היום ככולו ונוטל ריבית לחצי-יום כאילו הוא יום שלם. קראו עליו:

"אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם"‏, [1] – חצאי-ימים אין להם.

(יצחק ניסנבוים, "עלי חלדי", ווארשה תרפ"ט, עמ' 65).

[1] תהלים נה, כד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם