לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

698

בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

זקן בן שבעים, מגדולי הבורסה, חלה. למחר נכנסו אצלו חבריו ומצאוהו כותב צוואה ומכין את עצמו למיתה. ביקשו לפכּח את צערו ואמרו לו:

לחינם אתה מזדרז לכתוב צוואה. עוד נסב עמך ויחדיו נשחק בקלפים כשתגיע לשמונים.

ליגלג עליהם הזקן:

כלום בטלן הוא הקדוש ברוך-הוא? כשיש בידו ליטול בשבעים, למה יחכה עד שיצטרך ליטול בשמונים?...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם