לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

696

בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

כשהתחילו סוללים מסילות-ברזל והבריות סיפרו על קרונות המהלכים מאליהם בלי סוסים, ליגלג עליהם זקן אחד: פתי יאמין לכל דבר. אין קרונות מהלכים בלי סוסים.

לימים נזדמן אותו זקן לבית-הנתיבות ובעיניו ראה רכבות באות ורכבות יוצאות.

אן חכמתך, סבא? הנה קרונות מהלכים וסוסים אין.

כּח הזקן אחת השתיים והחזיר:

אף-על-פי-כן, איני מאמין. אם אין סוסים מבחוץ, יש סוסים מבפנים.

(עיין להלן פרק ח, סימן 716).

לסיפור הבא

לסיפור הקודם