לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

691

בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים

בחורים ישבו בבית-המדרש וסיפרו על ראשונים ועל אחרונים והישוו אלו לאלו. שמע פייבוש הזקן שיחתם, נענה ואמר:

מה אתם מדמים את הראשונים לאחרונים? הראשונים היו גדולים בתורה ובחכמה וגם בזיקנה. ואילו בני-אדם של עכשיו מה ממש יש בהם? לא תורה ולא חכמה, ואפילו לא זיקנה. דור של פרחחים.

אמר לו בחור אחד:

והרי אתה, רבי פייבוש, וכבר הגעת, ברך השם, לגבורות.

גיחך הזקן:

גולם! כלום מאלה של עכשיו אני? מן הקודמים אני.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם