לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

684

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

חבורה של חסידים קנו להם סוסה זקנה, על-מנת לנסוע אל הרבי. לשאת את כולם לא יכלה הזקנה, לשאת את מקצתם גם-כן לא יכלה. נמלכו החסידים והפקירו סוסתם לחבילות ולצרורות בלבד, והם עצמם היו הולכים ברגל ומחמרים אחריה. עד שהם בוססים בחול ומחמרים אחרי סוסתם טסה ועברה על פניהם כירכרה עשירה, רתומה לשלושה סוסים אבירים, ובכירכרה – "פריץ" מיסב יחידי ומעשן סיגרה מתוך הרחבת-הדעת. הירהר הצעיר שבחבורה אחרי מידותיו של הקדוש ברוך-הוא, נאנח ואמר: רבונו של עולם, "אם לעוברי-רצונו כך, לעושי-רצונו על אחת כמה וכמה"?‏[38]

נתן בו עין הזקן שבחבורה ואמר:

צורב, לא יפה אתה אומר... אם לעוברי-רצונו – כך, לעושי-רצונו – על סוסה זקנה אחת כמה וכמה חבילות וצרורות של חסידים...

נדרים נ ב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם