לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

682

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

היה יום-חורף וחלון חדרו של רבי דוד גרודנה נתכסה כולו כפור. פתאום נסתכלו התלמידים וראו: הכפור שעל החלון הולך ונמס. תמהו ושאלו לרבי דוד:

רבי, האי מאי?

החזיר להם רבי דוד:

אל תתמהו, בני. ודאי חסיד עומד שם מבחוץ ומטיל מים, ולא מצא מקום יפה לכך, אלא חלוני.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם