לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

679

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

רבי זלמן מפוזנה היה אומר:

תמה אני על החסידים, שהם שונאים אותי. כשאני מספר עם חסיד מחסידי קוצק, הריהו מגנה בעיני את הצדיק מאיזביצה, וכשאני מספר עם חסיד מחסידי איזביצה, הריהו מגנה בעיני את הצדיק מקוצק. זה הכלל: כל חסיד מגנה את צדיקו של חברו. ומה פשעי ומה חטאתי, שכולם נאמנים עלי ואני מאמין בדברי כולם?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם