לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

676

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

רבי יעקב בא לעיר אחת ובין מנחה למעריב עלה על הבימה לדרוש. קפץ חסיד אחד ממקומו, טפח בידו על התיבה והתחיל: "והוא רחום יכפר עוון"‏[33]. ירד רבי יעקב מן הבימה, ניגש אליו ואמר לו:

מה ראית לקצץ בכתובים? תחילה נאמר: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו, ולבם לא נכון עמו, ולא נאמנו בבריתו", ואחר-כך – "והוא רחום יכפר עוון"‏[34].

כידוע, היו החסידים מלעיבים במגידים ולא רצו לשמוע דרשותיהם.

תהלים עח לו-לח

לסיפור הבא

לסיפור הקודם