לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

674

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

רבי יחזקאל לנדא, בעל "נודע ביהודה", ראה מינות מפורשת ב"לשם ייחוד קודשא בריך-הוא ושכינתיה", ועל החסידים, שנהגו לאמרו, כתב: "אלו הם מחריבי-הדור, ועל דור יתום זה אני אומר: 'כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם וחסידים יכשלו בם'"‏. [31] לאחר שנדפס ספרו (פראג תקל"ו) ונמכר כולו, ביקש המדפיס הסדילקובי להדפיסו שנית, וכדי לקנות את לבם של החסידים אמר להשמיט באותה תשובה את המלה "וחסידים" ולסדר במקומה "ופושעים", כלשון הכתוב‏ [32]. הגיע הדבר לרבי יחזקאל, הקפיד ואמר:

תמה אני, למה אומרים הללו לקלקל מה שאני תיקנתי? אני עשיתי את "הפושעים" "חסידים"; עכשיו באים הם ומבקשים לעשות את "החסידים" – "פושעים"...

[31] נודע ביהודה מהדורא קמא, יורה דעה, עמ' צ"ג.

[32] הושע יד י

לסיפור הבא

לסיפור הקודם