לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

67

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

מת מלוה בריבית וישבו בניו ובדקו פנקסיו. קם אחד מהם ואמר:

תמה אני על אבא, שהיה מלוה מובהק, ולא ידע שריבית של קיץ דינה להיות כפולה מזו של חורף.

אמר לו אחיו:

מה טעם יש לכך?

החזיר לו הלה:

משום שהימים של קיץ ארוכים כפלים מאלו של חורף.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם