לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

66

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

עם חצות-לילה התחיל פתאום הפעמון פועל בחדר השומר של קופת-המלוה. נבהל השומר, קפץ ממיטתו וניגש אל הצוהר שבדלת. מיד הדביק כנגדו יהודי את פניו אל הצוהר ושאל מאחורי הדלת:

שמא אתה יודע, מה היא השעה עכשיו?

כעס השומר וצעק:

חוצפה!... לשם כך עוררתני משנתי?

החזיר היהודי מאחורי הדלת:

אלא מה אעשה ושעוני מונח אצלכם שם, למעלה?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם