לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

65

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

תלמיד-חכם אחד קבל לפני רבי יחזקאל לנדא, בעל "נודע ביהודה":

- רבים משכימים לפתחו ומבטלים אותו מתלמוד-תורה.

אמר לו רבי יחזקאל:

- אני יודע תקנה לך: השכים עשיר לפתחך, תבקש מאתו גמילות-חסד, ושוב לא יבוא אליך; השכים עני לפתחך – הלוה אתה לו, ולא תראה את פניו עוד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם