לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

648

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

ערב-שבת נכנס הירשל אצל רבי ברוך ופניו עגומים.

אמר לו רבי ברוך:

הירשל, שמא דבר רע אירע לך, חלילה?

החזיר לו הירשל:

הן, רבי; שתי פגישות רעות אירעו לי היום. ומעשה שהיה כך היה. בהשכמת-הבוקר, כשיצאתי לשוק, פגשתי את היצר הרע. נתתי לו שלום והחזיר לי שלום, ומעניין לעניין סחתי לפניו את צערי, שאני רעב ובני-ביתי רעבים, ואין בידי אפילו פרוטה לשבת. אמר לי: "לך וקח כף של כסף במטבחו של רבי ברוך ומכור; דמיה יספיקו לך גם לשבת וגם לאחר-שבת". אמרתי: עצה טובה היא זו, – ומיד הלכתי לעשותה. פתאום הפסיק לי היצר הטוב את הדרך. נתן לי שלום והחזרתי לו שלום, ומעניין לעניין שאלני, מה שיחה היתה לי עם בעל-דבבוֹ, היצר הרע? ספרתי לו. אמר לי: "הירשל, כתוב בתורה: 'לא תגנוב'… מוטב, שתלך לרבי ברוך ותספר לו, למה הגעת, וחזקה שהוא יעזור לך". אמרתי לו: "מתירא אני מפני רבי ברוך, שרגזן הוא. שמא תלך עמי ותהיה לי לפה אליו?" סירב ואמר לי: "כיצד אלך אליו, ואני מימי את פניו לא ראיתי ומעולם לא לקחתי דברים עמו?"…

לסיפור הבא

לסיפור הקודם