לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

632

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

מתורתו של הזקן, עליו השלום:

"ארבעה אבות נזיקין: השור והבּוֹר והמבעה וההבער"‏[11]. היינו נזיקין, היינו מזיקין. השור זה עשו, שנאמר: "שור אוכל עשב"‏[12]; "הבור זה בלעם, שנאמר: בלעם בן-בעור"‏[13]; המבעה זה לבן, שנאמר: "לבן שנים מחלב"‏[14], וההבער זה אחשורוש, שנאמר: וחמתו בערה בו"‏[15].

משנה בבא קמא א א

תהלים קו כ

במדבר כב ה

בראשית מט יב – חידוש זה של הזקן, עליו השלום, אליבא דשמואל הוא, ש"מבעה זה השן", בבא קמא ג ב

אסתר א יב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם