לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

612

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

"נכד" בא לעיר ונכנסו אצלו חשובי-הקהילה להקביל פניו. וכשעמדו לצאת ביקשו ברכה מפיו. אמר להם:

רבותי, טועים אתם. לא צדיק אנוכי ולא רבי אנוכי; "נכד" אנוכי ורק שתי ברכות לי: "שהכל" ו"בורא פרי-הגפן", ושתיהן אני גופי יש לי צורך בהן...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם