לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

604

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

פרתו של חסיד עני חדלה את חלבהּ. עמד החסיד והלך אל הרבי. גער בו הרבי ואמר לו:

איני רואה לך תקנה. מן השמים הראו לי, שפגמת ב"הא" העליון; לפיכך נמצאה פרתך חסרה "הא" ונעשתה "פר".

נאנח החסיד ויצא מאת הרבי בפחי-נפש. היה שם אדם אחד, קל שבקלים, נטפל לאותו חסיד ואמר לו:

אני רואה לך תקנה. צא ותקן מה שפגמת ב"הא"‏[3] התחתון, וישוב הפר שלך להיות פרה...

.

יסודה של בדיחה נאה זו – מדרש-מלים, שיש לו ביאור ואין לו תרגום. "הא" התחתון פירושו – "Heu" (קש). ומשמעות הדברים: החסיד הרעיב את פרתו ולא היטה אליה מספוא דייה. לפיכך חדלה את חלבה ונעשתה "פר"; ילך ויאכילנה כהלכה – וישוב "הפר" להיות "פרה"

לסיפור הבא

לסיפור הקודם