לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

601

צדיקים ורביים, חסידים ומתנגדים

ארבע בנות כבר נולדו לו לחסיד ובן, "קדיש", אין לו.

עלה אל הרבי, נתן "פדיון" כמניין "בן" וביקש, שהרבי יתפלל עליו, שיהיו לו בנים זכרים. נטל הרבי את "הפדיון" ואמר לו:

לך לשלום ואלהים יתן את שאלתך. מן השמים הראו לי: "לפלוני בן-פלוני בן".

ותהר אשתו של החסיד ותלד – שתי בנות. חזר החסיד ועלה שנית אל הרבי, בכה לפניו ואמר:

רבי, אותה ראייה שראית היכן היא?

החזיר לו הרבי:

מקצת לא דיקדקתי... לא השגחתי בדבר, שהיו שני תגים קטנים למעלה מן ה"בן", פירוש: "ב' נקבות".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם