לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

582

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

בנקאי הפסיד כל ממונו בניירות-ערך. נמלך ונעשה מחבר. אמרו עליו:

- מידה כנגד מידה היא זו. תחילה החריב הנייר אותו; עכשיו מחריב הוא את הנייר.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם