לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

579

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר הביא ספרו לעשיר אחד. אמר לו העשיר:

- את מחירו של הספר אשלם, אבל אותו גופו לא אקח: ארון-הספרים שלי כבר מלא וגדוש עד אפס-מקום.

אמר לו המחבר:

- היא הנותנת. תשימו בארון מלמטה ויכלו העכברים רעבונם בו, ולא יגעו לרעה בשאר הספרים.

החזיר לו העשיר:

- לכאורה, עצה טובה היא זו. אבל מה אעשה והעכברים שלי בררנים הם: כבר הורגלו בספרים טובים...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם