לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

577

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

פרשן הביא ליצחק איכל פירוש שכתב לקינות וביקש מאתו, שיקרא את כתב-היד ויוסיף נופך משלו. לא היו ימים מועטים והחזיר לו איכל את הפירוש עם תוספת כתב-יד. פתח המחבר את התוספת ומצא – קינה לפירושו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם