לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

573

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר בא לרבי איזל לבקש הסכמה לחיבורו. עד שישבו שניהם והתפלפלו בדברי-תורה כבה היום ויהי לילה. וכשעמד המחבר להיפרד ביקש מאת רבי איזל, שישלח את השמש עמו ללוותו. סרב רבי איזל ואמר לו:

- חס אני על זקן זה להטריחו חנם. שמא אתה חושש למה שאמרו: "תלמיד-חכם אל יצא יחידי בלילה, מפני המזיקים? [73] קח חיבורך אתך ויראו המזיקים, שלאו בעל-דברים שלהם אתה...

[73] ברכות מג, ב; ועי' פסחים קיב, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם