לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

571

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר בא לרבי איזל וביקש מאתו הסכמה לחיבורו. נענה לו רבי איזל, לקח גיליון נייר וכתב את ההסכמה בראש הגיליון, הניח רווח גדול וחתם שמו בסוף הגיליון. תמה המחבר:

- מה ראה רבי להניח רווח גדול כזה?

החזיר לו רבי איזל:

- לקיים מה שנאמר: "מדבר-שקר תרחק"... [72]

[72] שמות כג, ז.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם