לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

570

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר הביא לרבי איזל חריף את חיבורו, שקרא לו "ידי-משה". עיין רבי איזל בחיבור ואמר למחבר:

- היה לך לקרוא לחיבורך לא "ידי-משה", אלא "פני-משה".

שאל המחבר:

- רבי, מה טעם?

החזיר לו רבי איזל:

- כבר העידה תורה, שבפני-משה לא יכול שום אדם להביט... [71]

[71] עי' שמות לד, ל ואילך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם