לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

57

לווים ומלוים; שמטנים וכפרנים

שלוּמי-אמוּני לודז' שנו כלל גדול:

סוחר הגון אינו נפטר מן העולם עד שהוא משמט שלוש פעמים.

אמרו להם לשלומי-אמוני לודז':

ידענוּ כמה סוחרים הגונים, שנפטרו מן העולם ולא שמטו אפילו פעם אחת.

החזירו שלומי-אמוני לודז:

הרי זה סימן, שהללו נפטרו קודם זמנם...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם