לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

569

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מחבר הביא לרבי גרשון משקלוב את חיבורו, שקרא לו "חן-טוב". דפדף רבי גרשון בחיבור, הרהר שעה קלה ואמר למחבר:

- נאמן עלי שלמה, שאמר: "שכל טוב יתן חן" [70] אבל אם "חן טוב" ייתן שכל – מסופקני.

[70] משלי יג, טו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם