לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

564

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

סופר-הקהל שימש במלאכתו עד זקנה ועד שיבה, וכל ימיו היה כותב אות "פ" מלמטה למעלה. פעם אחת אמרו לו:

- מה טעם אין אתה כותבה כדרכה – מלמעלה למטה?

החזיר הזקן:

- כל ימי חושש אני לכתוב אותה כדרכה, שמא לא אצא מתוך הסבך.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם