לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

563

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

סופר-הקהל היה רגיל לכתוב כל המכתבים של "הגביר", והלה לא שילם לו אפילו פרוטה אחת שכר-טרחה. אמרו לו:

- שוטה שבעולם, אם אין הוא משלם, למה אתה טורח וכותב?

החזיר הסופר:

- ואם לא אטרח ולא אכתוב – כלום ישלם?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם