לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

559

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מסורה של מלמדים:

שלוש צעקות צועק מלמד וכולן מסיימות ב"אנכי":

בתחילת "הזמן" כשהוא מבקש למצוא תלמידים, הוא צועק: ‏"הבה כי בנים, ואם אין – מת אנכי; [65] באמצע "הזמן", כשאבות התלמידים באים עמו בטרוניה, שבניהם אינם רואים ברכה בלימודם, הוא צועק:‏ "התחת אלהים אנכי?" [66] ובסוף "הזמן", כשאבות התלמידים מקפחים שכרו הוא צועק: "אם כן, למה זה אנכי?... [67]

[65] ‏בראשית ל, א.

[66] שם שם, ב

[67] שם כה, כב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם