לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

549

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מלמד עני הזמין לו הקדוש ברוך-הוא "מעמד" בכפר סמוך לעיר, ומכאן ואילך לא היה בא לביתו אלא מפסח לפסח. אמרו לו:

- מהלך שלוש פרסאות מן הכפר לעיר, ואין אתה בא לביתך כל ערב-שבת, כדרך שהבריות נוהגים!

החזיר המלמד:

- דייני, שאני בא לביתי אחת בשנה ואשתי יולדת כל שנה. אילו באתי כל ערב-שבת הייתה יולדת, חלילה, כל שבוע.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם