לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

544

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מלמד היה רגיל לחדד את התלמידים ועל כל מסקנה שבש"ס היה שואל: "ודילמא איפכא"? – פעם אחת למדו פרק ראשון של מסכתא כתובות והגיעו לברייתא: "הרי שהיה פתו אפוי וטבחו טבוח ויינו מזוג ומת אביו של חתן, או אמה של כלה, מכניסין את המת לחדר ואת החתן ואת הכלה לחופה". [61] מיד זקף המלמד את אגודלו ושאל:

- ודילמא איפכא?...

[61] כתובות ג, ב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם