לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

543

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

למדו פרק שני של מסכתא ביצה והגיעו לאותו מעשה של רב הונא, שדחה לרב אויא סבא ואמר לו: "עורבא פרח!" [60] – עיין המלמד ברש"י ומצא כתוב: "השיאו לדבר אחר". תחילה תהה, אחר-כך מילא חוטמו טבק, כבש את לבו ופירש לתלמידים:

- "עורבא פרח" – נתן לו חזיר לאשה.

[60] ביצה כא, א.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם