לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

538

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ב"חדר" למדו פרשה "בחקותי". הגיעו ל"ונתתי גשמיכם בעתם", ומפרש רש"י: בעתם, בשעה שאין דרך בני-אדם לצאת, כגון בלילי-רביעית ובלילי-שבתות. [56]

עמד תלמיד אחד ושאל:

- רבי, מפני-מה אין דרך בני-אדם לצאת בלילות אלו?

נתן בו המלמד עינים זעומות והחזיר:

- חמור: ‏כיצד יצאו וגשמים יורדים?

[56] ויקרא כו, ד.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם