לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

536

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מלמד הקריא לתלמידיו: "כי השחית כל-בשר את דרכו על הארץ. מפרש רש"י: אפילו חיה ועוף נזקקין לשאינן מינן". [54] קפץ תלמיד אחד ושאל:

- רבי, מה פירוש "נזקקין לשאינן מינן"?

הסביר לו המלמד:

- כגון פיל הנושא פשפש.

[54] בראשית ו, יב.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם