לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

531

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

הרב הישיש, גאונה וגאוותה של העיירה, חלה בעצירות ונסתכן. בשלישי למחלה ראו ראשי-העדה, שאין לרב תשועה ברופאים, וגזרו תענית: קראו "ויחל", אמרו תהלים וסליחות, יראים ושלמים הלכו להשתטח על קברי-צדיקים – ובצהרים הייתה תשועה להרב... מיד יצא השמש לשוק והכריז:

- יהודים, נפתח הסתום – לכו אכלו...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם