לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

524

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

כשהזקין בצלאל וסלקוהו מן החזנות בבית-הכנסת הגדול, הזמינוהו הסייסים למוספים של ימים נוראים בבית-הכנסת שלהם, – וסירב להם. באו הקצבים והזמינוהו לבית-הכנסת שלהם, – ונענה להם. אמרו לו:

- רבי בצלאל, מה טעם סירבת לאלו ונענית לאלו?

החזיר בצלאל:

- בואו ואסביר לכם, דרכם של סייסים, שהם בודקים למקחם בשיניו, ודרכם של קצבים, שהם בודקים למקחם באחוריו. לפיכך חוששני, שמא לא אעמוד, חלילה,

בבדיקתם של הסייסים, אבל מובטחני, שאעמוד, אם ירצה השם, בבדיקתם של הקצבים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם