לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

522

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

כשהיה רכי שבתי כהן, בעל "הש"ך", פרנס בווילנה, נתן עינו ברבי משה רבקה'ס, בעל "באר-הגולה", למנותו חזן בבית-הכנסת הגדול. מחו חבריו ואמרו לו:

- רבי משה אין לו קול.

‏החזיר רבי שבתי:

- אף-על-פי-כן... רבי משה יש בו כל המעלות הטובות, שמנו חכמים בש"ץ, ומה בכך אם הוא חסר מעלה אחת ואין לו קול?

לסיפור הבא

לסיפור הקודם