לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

515

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

סוחר שב לביתו מגינשפרינג, ובין מנחה למעריב סיפר בבית-המדרש על הגדולות ועל הנפלאות שראה שם:

- בית-כנסת חדש בנו בגינשפרינג והעמידו בו חזן עם שלושים ושישה משוררים.

מיד הקשה אחד מן החבורה:

- בשלמא רבי חיים-ליב שלנו, שארבעה משוררים לו, יש סיפק בידו להשגיח עליהם, וכשאחד מהם עושה מעשה רמאות ומחביא קולו, מיד הוא צובטו צביטה יפה בצנעה

ומחזירו למוטב. אבל אותו חזן שבגינשפרינג, ששלושים וששה משוררים לו, מה תקנה יש לו כשאחד מהם כובש קולו ושותק?

מתחילה לא היה בידו של הסוחר-המספר; אחר-כר נמלך והשיב:

- על-כורחך אתה אומר, שאותה שעה איו לו לאותו חזן אלא שלושים וחמישה משוררים.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם