לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

507

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שאל רב לחזן:

- מנין לחזן, שטיפש הוא?

החזיר לו החזן:

- הסברה מחייבת, שכך. כיון שאינו לא בתורה ולא בחוכמה, מה ראה להיות חזן ולא ראה להיות רב? שמע מינה טיפש הוא.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם