לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

494

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

השוחט של העיר הודיע להרב, שהוא מסתלק מאומנותו.

תמה הרב:

- מה ראית?

השיב השוחט:

- רבי, "ספר הקנה" בא לידי וראיתי, כמה אזהרות חמורות הוא מזהיר את השוחט. [39] חוששני, שאיני יכול לעמוד בהן, ומוטב שאסתלק מאומנותי.

לימים חזר אותו שוחט והודיע להרב, שהוא שב לאומנותו.

תמה הרב:

- לא אמרת, שאתה חושש לאזהרות של "הקנה"?

החזיר לו השוחט:

- הן, רבי, "הקנה" מזהיר, אבל הושט מצווה...

[39] עי' ב"ספר הקנה" הפרקים "סוד-השחיטה" ו"מי הם האנשים, הראויים לשחיטה?"

לסיפור הבא

לסיפור הקודם