לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

478

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מגיד עני הלך בדרך והדביקו גוי בעגלה טעונה שחת. אמר לו המגיד:

- גוי, חלוק לי מקום בעגלה.

חלק לו. וכשהגיעו לעיר פרש הגוי לשוק למכור את השחת, והמגיד הלך ל"הכנסת-אורחים". אכל קמעה, נח קמעה ובקש לעיין בפנקס-הדרשות שלו, פשפש ולא מצא.

אבד הפנקס. התעצב המגיד אל לבו ואמר:

- ודאי נפל הפנקס בתוך השחת; עכשיו יאכל סוס את השחת ויבלע את הפנקס וימלא כרסו דרשות.

מיד קם והלך לבית-המדרש, עלה על הבימה, הכה בידו על השולחן והכריז:

- להוי ידוע לכל הקהל הקדוש הזה: סוס שיבוא לכאן לדרוש – משלי ידרוש...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם