לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

476

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

שבת פרשת נצבים דרש המגיד והקשה קושיה חמורה:

- "אתם נצבים היום כלכם... ראשיכם, שבטיכם ומלכיכם"... בשלמא ראשים ושבטים ניחא. שהיו רבים, אבל מלך, שלא היה אלא אחד, למה נאמר "מלכיכם" בלשון רבים?

קפץ אחד מן הציבור וקרא:

- רבי מגיד, בתורה לא נאמר מלך כלל, לא בלשון רבים ולא בלשון יחיד.

נענה המגיד ואמר:

- אף זה תרוץ יפה, אלא שאני יש לי תרוץ אחר, יפה הימנו.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם