לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

473

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

[משלות ודרשות של מגידים:]

- "לססתי ברכבי-פרעה דמיתיך, רעיתי. נמשלו ישראל לסוסים. סוס המתנער מרבצו תיכף כשבעליו ניגש אליו – סוס שבסוסים הוא. סוס שאינו מתנער מרבצו אלא אם-כן בעליו מכה אותו שלוש פעמים - סוס ולא סוס הוא. סוס שאינו מתנער מרבצו אפילו כשבעליו מכה אותר מאה פעמים – לאו סוס הוא כלל. אף ישראל כך. אדם מישראל, הניעור משנתו וקם לסליחות תיכף כשהשמש ניגש לחלונו – סוס שבסוסים הוא. אדם מישראל שאינו ניעור משנתו ואינו קם לסליחות אלא אם-כן השמש מכה על תריסו שלוש פעמים - סוס ולא-סוס הוא. אדם מישראל שאינו ניעור משנתו ואינו

קם לסליחות אפילו כשהשמש מכה על תריסו מאה פעמים – לאו סוס הוא כלל"...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם