לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

470

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

מגיד עמד על הבימה עטוף-טלית עד למעלה מראשו ודרש, ודרש... נשתעמם הציבור והתחיל נשמט אחד-אחד.

ראה השמש, שהוא נשאר לבדו עם המגיד, עלה אליו אל הבימה, הניח לפניו את המנעול על השולחן ואמר לו:

- רבי מגיד, כשתסיים, אם ירצה השם, תטרח לנעול את הדלת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם