לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

465

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

אמרו לו לרבי יעקב, המגיד מדובנה:

- מוכיחם של ישראל אתה ומבקש שכר?

השיב רבי יעקב:

- אף הקדוש ברוך-הוא כך, – לא חנם הוא מוכיח...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם