לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

455

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

המגיד מריצה היה אומר:

- שלושה דוקטורים הם: "סומך-נופלים" – דוקטור לנכפים; "רופא-חולים" –דוקטור לכל מיני מחלות; "מתיר-אסורים" – רב דוקטור לפילוסופיה, המתיר כל האיסורים שבתורה.

[י. גור-אריה מספר כך: [30]

פעם אחת קבלו לפני רבי צבי-הירש על רב גרמני, שהקל במקום איסור-תורה. נענה רבי צבי-הירש ואמר:

- אין תימה בדבר: אותו רב הוא גם דוקטור, וסתם דוקטור הוא רופא-חולים וגם מתיר-איסורים...] [31]

[30] "הרב צבי-הירש קאלישר", ירושלים תרפ"ה, עמ' ל"ה, בהערה.

‏[31] השווה ספר "העקרים" לרבי יוסף אלבו ג', סוף פרק טז, בשם ה"ילמדנו": "ה' מתיר אסורים – מתיר "אִִסורין".

לסיפור הבא

לסיפור הקודם