לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

454

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

המגיד מריצה נזדמן לקרון אחד של הרכבת עם שני ‏רבנים-דוקטורים, שהרבו שיחה עם אשה יפה. נתן המגיד עין בהם ואמר להם:

- מסתכל אני ורואה, שגדולים אתם בצדקות אפילו מרבנו גרשום מאור-הגולה.

תמהו הרבנים-הדוקטורים:

- הא כיצד?

הסביר להם המגיד:

- לפנים בישראל היה אדם נושא שתי נשים ויותר. בא רבנו גרשום מאור-הגולה והחרים את הנושא שתיים וגזר, שלא יישא אדם מישראל אלא אחת. ואילו אתם מחמירים על עצמכם עוד יותר, ושניכם מסתפקים באחת...

לסיפור הבא

לסיפור הקודם