לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

450

פרנסים, גבאים, רבנים, דיינים, מגידים, שד"רים, שוחטים, חזנים, שמשים, מלמדים, סופרים, מחברים ומוכרי-ספרים

ביום ראשון של ראש-השנה מרד השופר והתקיעות יצאו מתוכו רסוקי-אברים. ישבו הגבאים וטיכסו עצה:

- מה לעשות לו לשופר, שלא יעמוד במרדו גם מחר?

אמר אחד מן הגבאים:

- מקובלני: שופר שמרד אומרים עליו "ויהי נועם". [28]

נענה גבאי שני ואמר:

- ואני שמעתי מפי בקיאים: שופר שמרד שורים אותו בחומץ.

ניגשו הגבאים אל "הרב מטעם"‏, הדוקטור למדיצינה, שהוא יכריע ביניהם. שמע הרב-הרופא את הפלוגתא, נמלך בדעתו ואמר:

- עצתי, שנערב שתי הרפואות יחדיו: ‏מנה אחת "ויהי נועם, ומנה אחת חומץ...

(לפי דינה של המלכות ברוסיה היה כל אדם מישראל זכאי לשמש "רב מטעם", אם רק היה בעל השכלה גבוהה כללית - רופא, מהנדס, עורך-דין וכדומה – ואפילו אם לא ידע צורת אות עברית, והרבה קהילות קטנות, שלא היה סיפק בידם לפרנס גם רופא וגם "רב מטעם", היו ממנים רופא ל"רב"‏).

[28] עי' מגן אברהם סי' תקפ"ה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם