לאתר מס"ע

לרשימת הסיפורים


ספר הבדיחה והחידוד
אלתר דרוינוב

לסיפור הבא

לסיפור הקודם

סיפור מספר

45

קבלנים, בורסאים וספסרים; סוחרים וסרסורים; חנוונים ותגרנים; קונים ומוכרים

שני שותפים סוחרי-תבואה קנו חיטים הרבה על-מנת ליישן‏ [8] אותן לשם ספקולאציה. בינתיים נסע אחד מהם למדינת-הים, ועד שהוא שהה שם התחילו גשמים יורדים כאן וחיטים נעשו יפות. וכשכתב לו שותפו על עסקי-מסחר ועל הגשמים שיורדים בעיתם ובשפע סיים:

- "היבול הולך וטוב, השם ירחם!"...

השווה: "אחד מן השותפין שבא ליישן את הפירות עד זמן ידוע", רמב"ם, שלוחין ושותפין ה, ה.

לסיפור הבא

לסיפור הקודם